De werkgroep Oude Loswal en Nieuwe Haven, onderdeel van de Stichting Waterfront Ameide en Tienhoven aan de Lek, heeft ideeën over aanpassingen aan de oude loswal. Botenbezitters kunnen op 15 oktober deelnemen aan een informatief overleg daarover. Vanwege corona is inschrijving vereist.

De plannen van de Stichting Waterfront zijn erop gericht het pontje en de boothelling beter bereikbaar te maken. Om meer ruimte te creëren en het tewaterlaten vlotter te laten verlopen, is het mogelijk de boothelling op te knappen en te verbreden, een extra steiger

bij de helling te plaatsen en bootbezitters de gelegenheid te bieden hun vaartuig gedurende de zomermaanden in de haven te stallen, zodat ze de trailer thuis kunnen laten.

Over deze zaken kunnen watersporters op 15 oktober om 20.00 mee komen praten. Vanwege corona zullen er slechts dertig mensen worden toegelaten. Inschrijven kan per e-mail naar , met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De locatie wordt in verband met corona vlak van tevoren aan de deelnemers bekendgemaakt. Geïnteresseerden die niet uitgenodigd zijn kunnen op de website en de Facebookpagina van het Waterfront de resultaten van de avond bekijken en daarop reageren.

De werkgroep Oude Loswal en Nieuwe Haven bestaat uit Dirkjan Bouwmeester, Jan de Wit, Frits van Geitenbeek, Jan Waayman en Roland Wetzels